Spis treści

Powstanie Zakonu Braci Mniejszych

Przybycie Franciszkanów na ziemie polskie

Nieco o błogosławionej Jolancie

Początki działalności kaliskich Franciszkanów

Kościół p.w. św. Stanisława BM (budowa i remonty)

Kaplica Nieustającej Adoracji

Wyposażenie wnętrza kościoła

Wyposażenie kaplicy Nieustającej Adoracji

Klasztor OO. Franciszkanów (budowa i działalność)