Kalisz w literaturze - bibliografia

Ważniejsze pozycje bibliograficzne nie wymienione w tekście

Bibliografia literatury polskiej “Nowy Korbut”
Biliński B.: Dwa świadectwa antyczne - Kalisia Ptolemeuszowa i Helisii Tacyta. w: Osiemnaście wieków Kalisza, t. II, Poznań 1961.
Chmielowski P.: Historia literatury polskiej od czasów najdawniejszych do początków Romantyzmu. Lwow l931.
Dzieje Kalisza - praca zbiorowa pod redakcją Wł. Rusińskiego, Poznań 1977.
Estreicher K.: Bibliografia polska.
Korzeniewska E.: Maria Dąbrowska - Kronika życia, Warszawa l971.
Krzyżanowski J.: Historia literatury polskiej od Średniowiecza do XIX w., Warszawa 1953.
Pollak.: Samuel Twardowski i jego “Nadobna Paskwalina” w. Od Renesansu do Baroku. Warszawa 1969.
Pollak R.: Samuel Twardowski w kaliskich aktach grodzkich. “Roczniki Historyczne” 1946, z. 2.
Sutarzewicz H.: Z Suwałk do Kalisza. W: Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej. Warszawa 1966.
Sutarzewicz H.: “Kaliszanin” 20 lat poszukiwany. “Południowa Wielkopolska” 1979 nr 3.
Sutarzewicz H.: Nieznane fakty związane z pobytem Marii Dąbrowskiej w Kaliszu, “Rocznik Kaliski” 1974.
Wawrzyniak J.: Sulmierzyce miasto Klonowica. Sulmierzyce 1957

Wiadomości o Dąbrowskiej, Otwinowskim, Karczewskiej, Broniewskiej i ich pisarstwie oparto częściowo na wywiadach przeprowadzonych z tymi pisarzami przez autorkę niniejszego szkicu, która wykorzystała je także w artykułach prasowych zamieszczonych w “Południowej Wielkopolsce” (r. 1982, nry 2-5, r. 1983 nry 2-7) i “Ziemi Kaliskiej” (r. l982 nr 18).