9 Wnętrze zniszczonego kościoła poreformackiego.
9 Wnętrze zniszczonego kościoła poreformackiego.

9a Wnętrze kościoła p.w. świętej Rodziny [SS. Nazaretanek].
9a Wnętrze kościoła p.w. świętej Rodziny [SS. Nazaretanek].