69 Pomnik pamięci pomordowanych mieszkańców Kalisza w 1914 roku i zburzenia miasta. Autorem pomnika jest kaliski rzeĽbiarz Andrzej OĽmina. Pomnik odsłonięto w 70-t± rocznicę zburzenia Kalisza.
69 Pomnik pamięci pomordowanych mieszkańców Kalisza w 1914 roku i zburzenia miasta.
Autorem pomnika jest kaliski rzeĽbiarz Andrzej OĽmina. Pomnik odsłonięto w 70-t± rocznicę zburzenia Kalisza.