68 Tablica pamiątkowa na budynku Ratusza.
68 Tablica pamiątkowa na budynku Ratusza. Górną część tablicy (1914-1918) wykonał znany kaliski
kamieniarz Paweł Krzyżanowski w okresie międzywojennym, część dolną, jego syn Stefan Krzyżanowski
po II wojnie światowej.