64 Plac Końskie Targowisko - budynek w głębi, to Synagoga żydowska.
64 Plac Końskie Targowisko - budynek w głębi, to Synagoga żydowska.