63 Plac Końskie Targowisko - pomiędzy ulicami: Targowa - Ogrodowska - Nadwodna [obecnie: Targowa - Narutowicza - Parczewskiego].
63 Plac Końskie Targowisko - pomiędzy ulicami: Targowa - Ogrodowska - Nadwodna
[obecnie: Targowa - Narutowicza - Parczewskiego].