62 Fragment ulicy Nowo-Ogrodowskiej [obecnie Kościuszki].
62 Fragment ulicy Nowo-Ogrodowskiej [obecnie Kościuszki].