61 Ulica Poprzeczno-Warszawska (obecnie Chodyńskiego].
61 Ulica Poprzeczno-Warszawska (obecnie Chodyńskiego].