60 Fragment ulicy Ogrodowskiej [obecnie Narutowicza].
60 Fragment ulicy Ogrodowskiej [obecnie Narutowicza].