59 Fragment ulicy Warszawskiej [obecnie Zamkowej].
59 Fragment ulicy Warszawskiej [obecnie Zamkowej].