58 Fragment ulicy Wroc³awskiej [obecnie ¦ródmiejskiej].
58 Fragment ulicy Wroc³awskiej [obecnie ¦ródmiejskiej].