52 Nowy Rynek - budynek przy narożniku ulic Szopena i Nowego Rynku.
52 Nowy Rynek - budynek przy narożniku ulic Szopena i Nowego Rynku.

52a Nowy Rynek - budynek przy narożniku ulic Chopina i Nowego Rynku.
52a Nowy Rynek - budynek przy narożniku ulic Chopina i Nowego Rynku.