50 Wlot w ulicę Marjańską od pl. św. Józefa.
50 Wlot w ulicę Marjańską od pl. św. Józefa.

50a Wlot w ulicę Mariańską od pl. św. Józefa.
50a Wlot w ulicę Mariańską od pl. św. Józefa.