49 Pl. św. Józefa - budynek pomiędzy ulicami Kollegialną a Marjańską.
49 Pl. św. Józefa - budynek pomiędzy ulicami Kollegialną a Marjańską.

49a Pl. św. Józefa - budynek pomiędzy ulicami Kolegialną a Mariańską.
49a Pl. św. Józefa - budynek pomiędzy ulicami Kolegialną a Mariańską.