45 Ulica Grodzka - od Gimnazjum Męskiego w kierunku kościoła św. Mikołaja.
45 Ulica Grodzka - od Gimnazjum Męskiego w kierunku kościoła św. Mikołaja.

45a Ulica Grodzka - od strony Liceum A. Asnyka w kierunku kościoła św. Mikołaja.
45a Ulica Grodzka - od strony Liceum A. Asnyka w kierunku kościoła św. Mikołaja.