44 Ulica Grodzka w kierunku Gimnazjum Męskiego, od ulicy Szklarskiej.
44 Ulica Grodzka w kierunku Gimnazjum Męskiego, od ulicy Szklarskiej.

44a Ulica Grodzka w kierunku Liceum A. Asnyka, od ulicy Szklarskiej.
44a Ulica Grodzka w kierunku Liceum A. Asnyka, od ulicy Szklarskiej.