43 Ulica Garbarska i Grodzka w kierunku kościoła św. Mikołaja.
43 Ulica Garbarska i Grodzka w kierunku kościoła św. Mikołaja.

43a Ulica Garbarska i Grodzka w kierunku kościoła św. Mikołaja.
43a Ulica Garbarska i Grodzka w kierunku kościoła św. Mikołaja.