42 Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami św. Stanisława a Wrocławską [po częściowej odbudowie miasta].
42 Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami św. Stanisława a Wrocławską [po częściowej odbudowie miasta].

42a Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami św. Stanisława a Śródmiejską.
42a Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami św. Stanisława a Śródmiejską.