40 Główny Rynek - Ratusz od strony ulicy Marjańskiej.
40 Główny Rynek - Ratusz od strony ulicy Marjańskiej.

40a Główny Rynek - Ratusz od strony ulicy Złotej.
40a Główny Rynek - Ratusz od strony ulicy Złotej.