39 Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami Piekarską a Rzeźniczą.
39 Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami Piekarską a Rzeźniczą.

39a Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami Piekarską a Rzeźniczą.
39a Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami Piekarską a Rzeźniczą.