37 Główny Rynek - widok od ulicy Marjańskiej.
37 Główny Rynek - widok od ulicy Marjańskiej.

37a Główny Rynek - widok od ulicy Mariańskiej.
37a Główny Rynek - widok od ulicy Mariańskiej.