36 Główny Rynek - narożnik ulic Łaziennej i Piekarskiej.
36 Główny Rynek - narożnik ulic Łaziennej i Piekarskiej.

36a Główny Rynek - pierzeja płd.-wsch. między ulicami Łazienną i Piekarską.
36a Główny Rynek - pierzeja płd.-wsch. między ulicami Łazienną i Piekarską.