35 Fragment ulicy Marjańskiej.
35 Fragment ulicy Marjańskiej.

35a Fragment ulicy Mariańskiej.
35a Fragment ulicy Mariańskiej.