34 Ulica Marjańska - w kierunku pl. św. Józefa.
34 Ulica Marjańska - w kierunku pl. św. Józefa.

34a Ulica Mariańska - w kierunku pl. św. Józefa.
34a Ulica Mariańska - w kierunku pl. św. Józefa.