33 Główny Rynek - wlot w ulicę Marjańską i Łazienną.
33 Główny Rynek - wlot w ulicę Marjańską i Łazienną.

33a Główny Rynek - wlot w ulicę Mariańską i Łazienną.
33a Główny Rynek - wlot w ulicę Mariańską i Łazienną.