32 Główny Rynek - wylot ulicy Marjańskiej.
32 Główny Rynek - wylot ulicy Marjańskiej.

32a Główny Rynek - wylot ulicy Mariańskiej z fragmentem pierzei płd.-wsch. Głównego Rynku.
32a Główny Rynek - wylot ulicy Mariańskiej z fragmentem pierzei płd.-wsch. Głównego Rynku.