31 Główny Rynek - widok od ulicy Kanonickiej w kierunku ulicy Łaziennej.
31 Główny Rynek - widok od ulicy Kanonickiej w kierunku ulicy Łaziennej.

31a Główny Rynek - widok od ulicy Kanonickiej w kierunku ulicy Łaziennej.
31a Główny Rynek - widok od ulicy Kanonickiej w kierunku ulicy Łaziennej.