29 Ulica Warszawska w kierunku pl. św. Józefa, od skrzyżowania z ul. Poprzeczno-warszawską.
29 Ulica Warszawska w kierunku pl. św. Józefa, od skrzyżowania z ul. Poprzeczno-warszawską.

29a Ulica Zamkowa w kierunku pl. Kilińskiego, widok od ulicy Chodyńskiego.
29a Ulica Zamkowa w kierunku pl. Kilińskiego, widok od ulicy Chodyńskiego.