28 Ulica Warszawska w kierunku pl. św. Józefa, widok od narożnika ul. Kanonickiej i Głównego Rynku.
28 Ulica Warszawska w kierunku pl. św. Józefa, widok od narożnika ul. Kanonickiej i Głównego Rynku.

28 Ulica Warszawska w kierunku pl. św. Józefa, widok od narożnika ul. Kanonickiej i Głównego Rynku.
28a Ulica Zamkowa w kierunku pl. Kilińskiego.