27 Główny Rynek - fragment płn.-wsch. pierzei Głównego Rynku.
27 Główny Rynek - fragment płn.-wsch. pierzei Głównego Rynku.

27a Główny Rynek - pierzeja pomiędzy ulicami Zamkową a Mariańską.
27a Główny Rynek - pierzeja pomiędzy ulicami Zamkową a Mariańską.