26 Główny Rynek - widok w kierunku ulicy Kanonickiej.
26 Główny Rynek - widok w kierunku ulicy Kanonickiej.

26a Główny Rynek - widok w kierunku ulicy Kanonickiej.
26a Główny Rynek - widok w kierunku ulicy Kanonickiej.