25 Główny Rynek - narożnik ulic Kanonickiej i Warszawskiej.
25 Główny Rynek - narożnik ulic Kanonickiej i Warszawskiej.

25a Główny Rynek - narożnik ulic Kanonickiej i Zamkowej.
25a Główny Rynek - narożnik ulic Kanonickiej i Zamkowej.