24 Widok w kierunku wylotu ulicy Warszawskiej z Głównego Rynku (budynek po prawej to fragment Ratusza).
24 Widok w kierunku wylotu ulicy Warszawskiej z Głównego Rynku (budynek po prawej to fragment Ratusza).

24a Widok w kierunku wylotu ulicy Zamkowej.
24a Widok w kierunku wylotu ulicy Zamkowej.