23 Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami Złotą a Piskorzewską.
23 Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami Złotą a Piskorzewską.

23a Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami Złotą a Piskorzewską.
23a Główny Rynek - strona pomiędzy ulicami Złotą a Piskorzewską.