19 Skrzyżowanie ulicy Wrocławskiej z ulicą Ogrodowską.
19 Skrzyżowanie ulicy Wrocławskiej z ulicą Ogrodowską.

19a Skrzyżowanie ulicy Śródmiejskiej z ulicą Narutowicza.
19a Skrzyżowanie ulicy Śródmiejskiej z ulicą Narutowicza.