18 Ulica Wrocławska - w kierunku Głównego Rynku.
18 Ulica Wrocławska - w kierunku Głównego Rynku.

18a Ulica Śródmiejska - od ulicy Kazimierzowskiej.
18a Ulica Śródmiejska - od ulicy Kazimierzowskiej.