15 Ulica Wrocławska - od Mostu Kamiennego w kierunku Rogatki.
15 Ulica Wrocławska - od Mostu Kamiennego w kierunku Rogatki.

15a Ulica Śródmiejska - od Mostu Kamiennego w kierunku Rogatki.
15a Ulica Śródmiejska - od Mostu Kamiennego w kierunku Rogatki.