14 Ulica Wrocławska - widok od al. Józefiny w kierunku Rogatki.
14 Ulica Wrocławska - widok od al. Józefiny w kierunku Rogatki.

14a Ulica Śródmiejska - widok od al. Wolności w kierunku Rogatki.
14a Ulica Śródmiejska - widok od al. Wolności w kierunku Rogatki.