13 Ulica Wrocławska - od ulicy Nowo-Ogrodowskiej w kierunku al. Józefiny.
13 Ulica Wrocławska - od ulicy Nowo-Ogrodowskiej w kierunku al. Józefiny.

13a Ulica Śródmiejska - od ulicy Fabrycznej w kierunku al. Wolności.
13a Ulica Śródmiejska - od ulicy Fabrycznej w kierunku al. Wolności.