12 Ulica Wrocławska - od ulicy Nowo-Ogrodowskiej w kierunku al. Józefiny [po prawej wlot w ulicę Wiejską].
12. Ulica Wrocławska - od ulicy Nowo-Ogrodowskiej w kierunku al. Józefiny (po prawej wlot w ulicę Wiejską).

12a Ulica Śródmiejska - od ulicy Kościuszki w kierunku al. Wolności [po prawej wlot w ulicę Pułaskiego).
12a. Ulica Śródmiejska - od ulicy Kościuszki w kierunku al. Wolności (po prawej wlot w ulicę Pułaskiego).