11 Fragment ul. Wrocławskiej, przed skrzyżowaniem z ulicą Nowo-Ogrodowską [w kierunku śródmieścia].
11 Fragment ul. Wrocławskiej, przed skrzyżowaniem z ulicą Nowo-Ogrodowską [w kierunku śródmieścia].

11a Fragment ul. Śródmiejskiej, przed skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki [w kierunku śródmieścia].
11a Fragment ul. Śródmiejskiej, przed skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki [w kierunku śródmieścia].