10 Klasztor poreformacki, widok od ul. Dobrzeckiej [od cmentarza ewangelickiego].
10 Klasztor poreformacki, widok od ul. Dobrzeckiej [od cmentarza ewangelickiego].

10a Klasztor SS. Nazaretanek, widok od ul. Harcerskiej [od cmentarza ewangelickiego].
10a Klasztor SS. Nazaretanek, widok od ul. Harcerskiej [od cmentarza ewangelickiego].