Moneta ze skarbu słuszkowskiego

Archeologia i numizmatyka

Wczesnośredniowieczne skarby z Kalisza i okolic.

Czy w Kaliszu była kiedykolwiek mennica?

Obole na ziemiach polskich - w świetle słuszkowskiego skarbu.

Nieznana XI - wieczna polska moneta w zbiorach kaliskiego muzeum.

Skarb z Blizanowa

Najnowsze znaleziska monet średniowiecznych z Kalisza i okolic.

Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej jest rodzina Płocińskich,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego
- głowy domu, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii, Piotra i Aleksandry Płocińskich, e-mail: kplocinski@info.kalisz.pl.
Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2008 by Krzysztof Płociński i rodzina.