Współczesny herb Kalisza Najazd szlachty na Zawodzie 

Ponad 200 osób poddało się ceremonii przywrócenia godności szlacheckiej, utraconej przez ich przodków

Uroczystość odbyła się w minioną niedzielę na terenie zrekon­struowanego grodu Piastów na kaliskim Zawodziu. Poprowadził ją Jacek Tomczak -palatyn kaliski, który twierdzi, że po kądzieli jest 20 potomkiem słynnego rycerza Zawiszy Czarnego. To właśnie on był inicjatorem utworzenia trzy lata temu Stowarzyszenia Familijnego „Palatynat Kaliski", działającego w ramach Stowarzyszenia Genealogiczno-Heraldycznego Prowincji Środkowopolskiej. Zadaniem stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy na temat genealogii i heraldyki, prowa­dzenie badań nad historią poszczególnych rodów, a także organizowanie seminariów, współpraca z archiwami, czy... popularyzacja nauki języków obcych wśród członków orga­nizacji.

- Stowarzyszenie skupia w znacznej części moją bliższą i dalszą rodzinę oraz rodzinę żony. Są także przyjaciele i znajomi - tłumaczy Jacek Tomczak, który jest rycerzem, kawalerem i komandorem orderu św. Stanisława, a na co dzień pracuje jako doradca podatkowy. - Istnieje potrzeba, aby wrócić do starego etosu rycerskiego. Tak się złożyło, że sam jestem po renobilitacji szlacheckiej, która odbyła się dwa lata temu na zamku w Oleśnicy. Udokumentowałem tam swoje powinowactwo właśnie od Zawiszy Czarnego. Zanim to się stało, przez 15 lat zbierałem wszelkie materiały na potwierdzenie swoich korzeni. Nie chodzi tutaj, aby się wywyższać, ale dać ludziom wiarę w to, że są potom­kami tych, co doceniali te wielkie wartości życiowe.

Wspólną modlitwę popro­wadził ksiądz profesor Jan Przybyłowski, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Renobilitację przeszły osoby, które również potrafiły udokumentować swoje pochodzenie. Wśród nich znaleźli się właściciele prywatnych firm, ich pracownicy czy działacze polityczni. Wszyscy ślubowali, że staną się skromni, uczuciowi i będą mieli dobre maniery. Mają również przestrzegać zasad swoich znamienitych przodków, czyli przenosić idee rycerskie i szlacheckie na swoich potomnych oraz wychowywać ich w duchu męstwa, patriotyzmu, gościnności i pobożności. W końcu szlachectwo zobowiązuje.

Każdy z uczestników ceremo­nii otrzymał potwierdzenie przynależności do stanu szla­checkiego oraz dyplom ze swo­imi pradawnymi herbami szlacheckimi. Wszyscy też ponow­nie mogą się nimi teraz oficjalnie posługiwać.

Andrzej Kurzyński, Kalisia Nowa nr 5-6-7/2006

Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej jest rodzina Płocińskich,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego
- głowy domu, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii, Piotra i Aleksandry Płocińskich, e-mail: kplocinski@info.kalisz.pl.
Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2008 by Krzysztof Płociński i rodzina.