Współczesny herb Kalisza Rozmowa Piotrem Łuszczykiewiczem
o kaliskiej polonistyce

Ma już 14 lat, ponad 1500 absolwentów, których można spotkać na każdym szczeblu szkolnictwa w regionie kaliskim. O czym mowa – o Studium Filologii Polskiej w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie można tutaj kształcić się na studiach dwustopniowych – licencjat na dwóch specjalnościach: nauczycielska i medialna, a także na studiach magisterskich w trzech specjalizacjach: nauczycielska, dziennikarska i europejska komunikacja kulturowa.

Wreszcie będzie do wyboru

Od kiedy w Kaliszu kształci się polonistów?

Filologia polska w Kaliszu istnieje od 1992 roku. Została utworzona jako część polonistyki poznańskiej, a obecnie jest kierunkiem prowadzonym przez dwa Wydziały: Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Pedagogiczno-Artystyczny. Zajęcia prowadzą naukowcy z liczących się w Polsce zakładów naukowych, studenci mogą tu spotkać autorów znanych podręczników i opracowań, głośnych eseistów i krytyków oraz doświadczonych dydaktyków i metodyków. Kierunek posiada akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej oraz Certyfikat Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Polonistyka kaliska daje świetne, elastyczne wykształcenie. Kształcimy nie tylko nauczycieli, lecz także dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, copywriterów, rzeczników prasowych, pracowników instytucji kulturalnych i społecznych oraz aplikantów wszystkich placówek współpracujących z Unią Europejską.

Ilu absolwentów opuściło mury kaliskiej uczelni?

Pierwsi absolwenci opuścili mury uczelni w 1995 roku. Od tego czasu doczekaliśmy się około półtora tysiąca licencjatów i niespełna tysiąc magistrów filologii polskiej w różnych specjalnościach. Wykształciliśmy także ponad pięciuset absolwentów studiów podyplomowych.

Obecność filologów w różnych dziedzinach życia nigdy nie jest spektakularna, dopiero po latach przekonujemy się, że mieli oni wpływ na wizerunek miasta, że pokolenie dzieci wykształcili również absolwenci naszych studiów nauczycielskich.

Jakie są największe sukcesy Filologii Polskiej w Kaliszu na gruncie literatury oraz mediów kaliskich?

Oczywiście, że poloniści piszą – i to niejednokrotnie bardzo interesującą poezję, prozę czy rozmaite formy sceniczne. Jednak najbardziej widać pióra dziennikarskie i naukowe. Wielu spośród naszych absolwentów pracuje w mediach, w reklamie i rozrywce. Praktycznie nie ma w regionie instytucji tego typu, by nie można tam było odnaleźć nazwisk naszych dawnych lub nawet jeszcze obecnych studentów. Niezwykle cieszą nas sukcesy naukowe absolwentów. Mamy już swoich doktorów, doktorantów, kilkoro uczy nawet obecnych studentów polonistyki. A widać, że idą za nimi następni utalentowani młodzi ludzie.

Ostatnio dość dużo się mówi o audycji radiowej „Skrypt”. Może nam Pan coś więcej powiedzieć na ten temat?

Trzon tej młodzieżowej redakcji tworzą w tej chwili studenci III roku: Karolina Kałużna, Mirka Zybura, Urszula Gonera, Michał Domagalski, Rafał Grabowski. Coraz lepiej odnajdują się studenci lat młodszych, w tym zwłaszcza – co cieszy szczególnie – I roku. Nader ważna jest tu pomoc samego Radia Centrum, które z chęcią przyjęło propozycję programu młodych radiowców.

Jak prezentuje się młoda kadra wykładowców akademickich na kaliskiej polonistyce?

Kilka nazwisk, które w naszym środowisku mówią już same za siebie: Eliza Gajzler, Magda Zdrowicka, Piotr Duster, Agnieszka Łubkowska. To tylko ci nasi absolwenci, którzy zostali na uczelni w Kaliszu. Ale przecież są także młodzi naukowcy pracujący w Poznaniu, z doktoratami lub tuż przed ich obroną. To wielkie bogactwo, niestety, ciągle niedoceniane w naszym kraju, gdzie nakłady na naukę czy kulturę nie odpowiadają żadnym europejskim standardom.

Co chciałby Pan zmienić w kształceniu młodych polonistów?

Jesteśmy w przededniu takich zmian. Chodzi o większą elastyczność, fakultatywność kształcenia.

Mniej szkoły, więcej indywidualnego rozwoju pod okiem doświadczonych naukowców. Za moment wejdą w życie programy dostosowane do wymagań tzw. porozumień bolońskich i zaręczam, że zrobi się ciekawiej, barwniej. Wreszcie będzie – jak to mówi Wisława Szymborska – do wyboru.

Jak radzą sobie absolwenci polonistyki na rynku pracy?

Wszędzie jest ciężko, ale umiejętność posługiwania się językiem polskim to skarb nawet na zatłoczonym rynku pracy. To podstawa, od tego zaczyna się budowanie kariery. Potem można robić, co się chce, jednak ten początek przesądza o wszystkim: albo my mówimy językiem, albo język nami. A to fundamentalna różnica. Naszych absolwentów chwalą w wielu środowiskach, o czym przekonałem się wielokrotnie, a ostatnio na przykład podczas rozmowy z menedżerami sieci komórkowej. Twierdzili oni, że nikt nie jest lepszy wsystemie aktywnej telesprzedaży usług od polonistów. No jasne, że nikt.

Jak kształtuje się obecna oferta specjalności kaliskiej polonistyki?

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu prowadzi we współpracy z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu następujące formy kształcenia polonistycznego:

– 3-letnie Stacjonarne i Niestacjonarne Wyższe Zawodowe Studia Filologii Polskiej. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata filologii polskiej, dając możliwość kontynuacji kształcenia do stopnia magisterskiego na studiach uzupełniających także w Kaliszu. Prowadzona jest specjalność nauczycielska oraz specjalność komunikacja medialna – dla przyszłych pracowników mediów, biur prasowych, relacji publicznych, reklamy i rozrywki. Wyboru specjalności dokonuje się na pierwszym roku studiów.

– 2-letnie Zaoczne Uzupełniające Studia Magisterskie II stopnia. Prowadzona jest specjalność nauczycielska – dla licencjatów filologii polskiej w tej specjalności oraz specjalność dziennikarska i specjalność europejska komunikacja kulturowa – obie dostępne dla licencjatów filologii polskiej wszystkich specjalności, a także licencjatów innych kierunków. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra filologii polskiej.

– 3-semestralne Studia Podyplomowe Filologii Polskiej dla absolwentów innych kierunków humanistycznych z tytułem licencjata lub magistra i z przygotowaniem pedagogicznym.
Na razie nie planujemy zmiany w planach kształcenia. Zwiększymy tylko liczbę interesujących studentów zajęć fakultatywnych.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Piotr Kempiński, Kaliszia Nowa, nr 1,2/2006

Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej jest rodzina Płocińskich,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego
- głowy domu, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii, Piotra i Aleksandry Płocińskich, e-mail: kplocinski@info.kalisz.pl.
Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2008 by Krzysztof Płociński i rodzina.