Współczesny herb Kalisza Z dziejów miasta - bitwa pod Kaliszem

      Dni Kultury Żydowskie] w Kaliszu

Historia, kultura i dialog

Co to za festiwal do którego każdy może sam się zgłosić? Chyba organizatorzy nie mają żadnych pomysłów! Sami nie wiedzą, czego chcą. Nic sensownego z tego nie wyjdzie... - Takie głosy można było usłyszeć (i to z ust ludzi uchodzących za animatorów kultury!), kiedy Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Kalisza jakieś trzy miesiące temu ogłosił, że oczekuje na propozycje, które mogłyby wejść do programu tegorocznych II Dni Kultury Żydowskiej. A jednak ta otwarta formuła imprezy nieźle się sprawdziła. Oferty napłynęły szybko, bardzo różnorodne i z bardzo różnych środowisk, co zapewne przełoży się też na szersze zainteresowanie całą imprezą.

Od statutu kaliskiego - do holokaustu

Dni Kultury Żydowskiej (12-19 maja) otworzy prezentacja tzw. „Statutu kaliskiego" czyli przywileju, jaki nadał Żydom w 1264 roku książę kaliski Bolesław Pobożny. Dokument ten, potwierdzający nie tylko wielowiekową obecność społeczności żydowskiej w naszym mieście ale także troskę o dobre jej traktowanie, z czasem stał się podstawą do wprowadzenia podobnych uregulowań prawnych w całej Polsce. W Kaliszu zobaczymy go w najpiękniejszej oprawie graficznej Artura Szyka (spotkanie w galerii BWA 12 maja o godz. 12).

O dziejach kaliskich Żydów sporo dowiemy się także podczas spotkania pt. „Odkrywanie tajemnic z historii Żydów kaliskich" z udziałem miejscowych historyków w Domu Pamięci na cmentarzu żydowskim przy ul. Podmiejskiej (14 maja godz. 14). Ciekawym komentarzem do tej historii będą zapewne dwie wystawy fotograficzne, które przygotuje kaliskie muzeum. „Gdyby nie było wczoraj..." to plenerowa ekspozycja na skwerze obok muzeum, dokumentująca miejsca pamięci i ostatnie ślady kaliskiej społeczności żydowskiej. Szersze spojrzenie winna pokazać druga wystawa pod wymownym „Między Szeroką i Ciasną".

Tych miasteczek już nie ma...

Ciekawie zapowiadają się dwa spotkania pod hasłem „Tych miasteczek już nie ma", które przygotowuje Miejska Bi-lioteka Publiczna w swej siedzibie głównej przy ul. Legionów. Gościem pierwszego z nich (12 maja godz. 17) będzie Piotr Szewc - poeta, prozaik, eseista. A spotkaniu towarzyszyć ma wystawa „Śladami pamięci", na którą złożą się judaica ze zbiorów bibliotecznych i malarstwo Wiktora Jędrzejaka. W drugim spotkaniu (13 maja godz. 19) weźmie udział Zbigniew Pakuła - dziennikarz, badacz wielkopolskich śladów kultury żydowskiej. Przy okazji pokazany zostanie film o Łucji Pinczewskiej-Gliksman, poetce rodem z Opatówka. Nieco inny charakter będzie miało trzecie biblioteczne spotkanie (15 maja godz. 18) z dr Anną Szurczak na temat twórczości literackiej Amosa Oza. Warto się też wybrać na wykład (19 maja godz. 17 - galeria BWA) prof. Marcina Berdyszka, poświęcony Alinie Szapocznikow, znakomitej rzeźbiarce, mało znanej w rodzinnym Kaliszu.

Panoramę kultury żydowskiej wzbogaci ponadto spektakl „Wallstrasse 13" przygotowany przez Fundację Bente Kahan (14 maja godz. 19 - teatr), koncert krakowskiego zespołu „Di Galitzyaner Klezmorim" wespół z Filharmonią Kaliską (16 maja godz. 19 -PSM), recital Andre Ochodla „Shalom" 118 maja godz. 17 CKiS), żydowski kabaret w przedwojennym stylu "Moniek Przepiórko i inni" 19 maja godz. 18 - CKiS) oraz warsztaty tańca żydowskiego (15 maja godz. 17-MDK).

Goście z Izraela i innych stron świata

Kaliszanie spodziewają się w tych dniach wielu niecodziennych gości. Swą wizytę zapowiedział już naczelny rabin Wrocławia i Śląska, Ichcak Rapoport, który 14 maja (godz. 10) spotka się ze studentami kaliskiego wydziału UAM. Tematem spotkania mają być „Fundamentalne koncepty judaizmu". Natomiast 16 maja przyjadą kaliszanie z Izraela, a także potomkowie kaliskich rodzin żydowskich z innych stron świata. W programie przewidziano m.in. spotkanie na cmentarzu żydowskim oraz w kaliskim ratuszu. Głównie z myślą o tej grupie osób, zainteresowanych swymi kaliskimi korzeniami, Archiwum Państwowe w Kaliszu ogłosiło już „Dni otwartych drzwi" (12-16 maja)

Oczywiście na tym Dni Kultury Żydowskiej się nie kończą, bo są tam też tak smakowite propozycje, jak np. warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Gastronomicznych czy izraelskie filmy w kinie „Centrum". (Cały program można znaleźć na stronach internetowych miasta: www.kalisz.pl). Tak bogata oferta jest wspólnym dziełem miejskich i wojewódzkich placówek kulturalnych, kaliskich szkół i waszych uczelni, stowarzyszeń społecznych itd. A wpisuje się ona znakomicie w obchody Roku Izraela w Polsce (i Roku Polski w Izraelu) oraz Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

BS, Ziemia Kaliska, 25 kwietnia 2008 r.

Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej jest rodzina Płocińskich,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel. (0-62) 7671842 w osobach Krzysztofa Płocińskiego
- głowy domu, oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii, Piotra i Aleksandry Płocińskich, e-mail: kplocinski@info.kalisz.pl.
Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2008 by Krzysztof Płociński i rodzina.