Władysław Kościelniak

 

Piękno Ziemi Kaliskiej


 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
1989

Wydanie I Internetowe
Krzysztof Płociński,  marzec 1998
Wszelkie prawa zastrzeżone