95. WÓJCIN, kościół par. p.w. św. Katarzyny. (jpg 80850 bytes)