88. ŚMIEŁÓW, pałac klasycystyczny. j(pg 73184 bytes)